info@eportal.vn 0969 024 600

DỊCH VỤ

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh của khách hàng, không thể tránh khỏi việc phát sinh các tranh chấp và chúng tôi có các dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp như sau:
-  Tư vấn và đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán, thương lượng giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại trước khi tiến hành khởi kiện;
-  Tư vấn thủ tục khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện;
-  Đại diện cho khách hàng tham gia tố tụng và làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong tố tụng.

Trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh của khách hàng, không thể tránh khỏi việc phát sinh các tranh chấp và chúng tôi có các dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp như sau:
-  Tư vấn và đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán, thương lượng giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại trước khi tiến hành khởi kiện;
-  Tư vấn thủ tục khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện;
-  Đại diện cho khách hàng tham gia tố tụng và làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong tố tụng.
  

  
KPN LEGAL LLC
   0969 024 600
   info@eportal.vn
  96 Mai Anh Tuấn, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

KPN LEGAL LLC

   info@eportal.vn
  Số 96 Mai Anh Tuấn Đống Đa - Hà Nội

24 Tháng Tư 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Eportal | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin