info@eportal.vn 0969 024 600

DỊCH VỤ

LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
KPN Legal cung cấp dịch vụ tư vấn và đưa ra giải pháp cho các doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến quản lý lao động, tuân thủ pháp luật lao động để thực hiện đúng các quy định của pháp luật và hài hòa các quan hệ lao động trong doanh nghiệp. 
  
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
-  Tư vấn xây dựng nội quy lao động; thỏa ước lao động tập thể; thang, bảng lương; quy chế trả lương, thưởng cho doanh nghiệp;
-  Tư vấn và đưa ra giải pháp cho các vấn đề liên quan đến chính sách và pháp luật lao động của doanh nghiệp;
-  Đăng ký và xin cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
-  Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động giữa người lao động và doanh nghiệp.

KPN Legal cung cấp dịch vụ tư vấn và đưa ra giải pháp cho các doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến quản lý lao động, tuân thủ pháp luật lao động để thực hiện đúng các quy định của pháp luật và hài hòa các quan hệ lao động trong doanh nghiệp. 
  
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
-  Tư vấn xây dựng nội quy lao động; thỏa ước lao động tập thể; thang, bảng lương; quy chế trả lương, thưởng cho doanh nghiệp;
-  Tư vấn và đưa ra giải pháp cho các vấn đề liên quan đến chính sách và pháp luật lao động của doanh nghiệp;
-  Đăng ký và xin cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
-  Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động giữa người lao động và doanh nghiệp.
  

  
KPN LEGAL LLC
   0969 024 600
   info@eportal.vn
  96 Mai Anh Tuấn, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

KPN LEGAL LLC

   info@eportal.vn
  Số 96 Mai Anh Tuấn Đống Đa - Hà Nội

24 Tháng Tư 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Eportal | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin