info@eportal.vn 0969 024 600

DỊCH VỤ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

- Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
- Tư vấn giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ;
- Tư vấn và đại diện hoặc cùng khách hàng tham gia đàm phán, thương lượng các hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu và/hoặc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, các hợp đồng chuyển giao công nghệ;
- Tư vấn về nhượng quyền thương mại.

- Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
- Tư vấn giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ;
- Tư vấn và đại diện hoặc cùng khách hàng tham gia đàm phán, thương lượng các hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu và/hoặc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, các hợp đồng chuyển giao công nghệ;
- Tư vấn về nhượng quyền thương mại.
  

  
KPN LEGAL LLC
   0969 024 600
   info@eportal.vn
  96 Mai Anh Tuấn, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

KPN LEGAL LLC

   info@eportal.vn
  Số 96 Mai Anh Tuấn Đống Đa - Hà Nội

24 Tháng Tư 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Eportal | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin