info@eportal.vn 0969 024 600

DỊCH VỤ

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Các luật sư của KPN Legal có trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ cho các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp FDI trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Với sự hiểu biết toàn diện, chuyên sâu về pháp luật và môi trường kinh doanh tại Việt Nam, KPN Legal sẽ cung cấp cho Nhà đầu tư những giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng Nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Tư vấn lựa chọn địa điểm đầu tư, lĩnh vực đầu tư và hình thức đầu tư;
Tham gia đàm phán, thương lượng cùng với khách hàng trong các giao dịch thuê đất, nhà xưởng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, ….vv;
Tư vấn thủ tục đăng ký dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Các luật sư của KPN Legal có trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ cho các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp FDI trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Với sự hiểu biết toàn diện, chuyên sâu về pháp luật và môi trường kinh doanh tại Việt Nam, KPN Legal sẽ cung cấp cho Nhà đầu tư những giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng Nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.
  

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Tư vấn lựa chọn địa điểm đầu tư, lĩnh vực đầu tư và hình thức đầu tư;
Tham gia đàm phán, thương lượng cùng với khách hàng trong các giao dịch thuê đất, nhà xưởng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, ….vv;
Tư vấn thủ tục đăng ký dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam.
  

  

KPN LEGAL LLC
   0969 024 600
   info@eportal.vn
  96 Mai Anh Tuấn, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

KPN LEGAL LLC

   info@eportal.vn
  Số 96 Mai Anh Tuấn Đống Đa - Hà Nội

24 Tháng Tư 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Eportal | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin