info@eportal.vn 0969 024 600

DỊCH VỤ

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiệp vụ mà doanh nghiệp thường xuyên thực hiện, liên quan mật thiết đến sự phát triển của doanh nghiệp là việc ký kết các loại hợp đồng để thực hiện việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hợp tác kinh doanh, ....vv.
  
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn về các loại hợp đồng bao gồm:
-  Tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với giao dịch của các bên;
-  Soạn thảo và rà soát nội dung hợp đồng;
-  Đại diện hoặc cùng khách hàng tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng;
-  Tư vấn thực hiện hợp đồng;
-  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiệp vụ mà doanh nghiệp thường xuyên thực hiện, liên quan mật thiết đến sự phát triển của doanh nghiệp là việc ký kết các loại hợp đồng để thực hiện việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hợp tác kinh doanh, ....vv.
  
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn về các loại hợp đồng bao gồm:
-  Tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với giao dịch của các bên;
-  Soạn thảo và rà soát nội dung hợp đồng;
-  Đại diện hoặc cùng khách hàng tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng;
-  Tư vấn thực hiện hợp đồng;
-  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.
  

  
KPN LEGAL LLC
   0969 024 600
   info@eportal.vn
  96 Mai Anh Tuấn, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

KPN LEGAL LLC

   info@eportal.vn
  Số 96 Mai Anh Tuấn Đống Đa - Hà Nội

24 Tháng Tư 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Eportal | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin