info@eportal.vn 0969 024 600

TIN TỨC

Các phương thức giải quyết toàn bộ những tranh chấp hợp đồng
31 Tháng Mười Hai 2020 :: 11:01 SA :: 202 Views :: 0 Comments

Quan hệ hợp đồng gắn kết chính xác nhất với các lợi ích, vì vậy cũng dễ phát sinh tranh chấp khi có xung đột về lợi ích. Sự xung đột này thường xuất hiện chính xác cũng do hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các cam kết trong hợp đồng. Khi có tranh chấp các bên thường xuyên kiếm việc tìm đến các phương thức giải quyết tranh chấp khác nhau
Phương thức thương lượng
  
Các phương thức giải quyết toàn bộ những tranh chấp hợp đồng
  
“Thương lượng là việc bàn bạc nhằm đi đến thỏa thuận giải quyết một vấn đề nào đó giữa các bên“. Thương lượng là hình thức giải quyết tranh chấp không chính thức, không có sự can thiệp của bất kỳ cơ quan nhà nước hay bên thứ ba nào. Thương lượng thể hiện quyền tự do thỏa thuận và tự do định đoạt của các bên. Phần lớn các điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng các bên đều quy định việc giải quyết tranh chấp bằng thương lượng khi có sự vi phạm hợp đồng. Bên cạnh đó, Điều 329 Luật Thương mại có quy định:”Tranh chấp thương mại trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên”. Tuy nhiên, đây được hiểu là điều luật mang tính tùy nghi, không được hiểu là một quy định bắt buộc.
  
Ưu điểm:
Không đòi hỏi thủ tục phức tạp;
Không bị ràng buộc bởi các thủ tục pháp lý ngặt nghèo;
Hạn chế tối đa chi phí;
Ít phương hại đến mối quan hệ giữa các bên;
Giữ được bí mật kinh doanh.
Nhược điểm : Đòi hỏi các bên đều phải có thiện chí, trung thực với tinh thần hợp tác cao, nếu không, việc thương lượng sẽ thất bại và lại phải theo một phương thức khác để giải quyết.
  
Phương thức hòa giải
  
Các phương thức giải quyết toàn bộ những tranh chấp hợp đồng
  
Hòa giải là hình thức giải quyết tranh chấp xuất hiện sớm nhất trong lịch sử xã hội loài người trên nhiều lĩnh vực, chứ không riêng đặc trưng gì với tranh chấp Hợp đồng.
Hòa giải là các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để đi đến thống nhất một phương án giải quyết bất đồng giữa họ và tự nguyện thực hiện phương án đã thỏa thuận qua hòa giải.
Ở VN, việc hòa giải tranh chấp Hợp đồng được coi trọng. Các bên phải tự thương lượng, hòa giải với nhau khi phát sinh tranh chấp. Khi thương lượng, hòa giải bất thành mới đưa ra Tòa án hoặc trọng tài giải quyết. Ngay tại Tòa án, các bên vẫn có thể tiếp tục hòa giải với nhau. Ở VN, bình quân mỗi năm, số lượng tranh chấp kinh tế được giải quyết bằng phương thức hòa giải chiếm đến trên dưới 50% tổng số vụ việc mà Tòa án đã phải giải quyết.
Các ưu điểm của giải quyết tranh chấp Hợp đồng kinh tế trong thực tế bằng phương thức hòa giải:
Là phương thức giải quyết tranh chấp đơn giản, nhanh chóng, ít tốn kém.
Các bên hòa giải thành thì không có kẻ thắng người thua nên không gây ra tình trạng đối đầu giữa các bên, vì vậy duy trì được quan hệ hợp tác vẫn có giữa các bên.
Các bên dễ dàng kiểm soát được việc cung cấp chứng từ và sử dụng chứng từ đó giữ được các bí quyết kinh doanh và uy tín của các bên.
Hòa giải xuất phát từ sự tự nguyện có điều kiện của các bên, nên khi đạt được phương án hòa giải, các bên thường nghiêm túc thực hiện.
  
Những mặt hạn chế của phương thức hòa giải trong tranh chấp Hợp đồng:
  
Các phương thức giải quyết toàn bộ những tranh chấp hợp đồng
  
Nếu hoà giải bất thành, thì lợi thế về chi phí thấp trở thành gánh nặng bổ sung cho các bên tranh chấp.
Người thiếu thiện chí sẽ lợi dụng thủ tục hòa giải để trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ của mình và có thể đưa đến hậu quả là bên có quyền lợi bị vi phạm mất quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc trọng tài vì hết thời hạn khởi kiện.
  
Các hình thức hòa giải:
  
Tự hòa giải: là do các bên tranh chấp tự bàn bạc để đi đến thống nhất phương án giải quyết tranh chấp mà không cần tới sự tác động hay giúp đỡ của đệ tam nhân.
Hòa giải qua trung gian: là việc các bên tranh chấp tiến hành hòa giải với nhau dưới sự hỗ trợ, giúp đỡ của người thứ ba (người trung gian hòa giải). Trung gian hòa giải có thể là cá nhân, tổ chức hay Tòa án do các bên tranh chấp chọn lựa hoặc do pháp luật quy định.
Hòa giải ngoài thủ tục tố tụng: là việc hòa giải được các bên tiến hành trước khi đưa đơn khởi kiện ra Tòa án hay trọng tài.
Hòa giải trong thủ tục tố tụng: là việc hòa giải được tiến hành tại Tòa án, trọng tài khi các cơ quan này tiến hành giải quyết tranh chấp theo đơn kiện của một bên (hòa giải dưới sự trợ giúp của Tòa án hay trọng tài). Tòa án, trọng tài sẽ ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên và quyết định này có giá trị cưỡng chế thi hành đối với các bên.
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà 2021 23/04/2021
3 trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất 2021 mới nhất 23/04/2021
2 điều cần biết khi cấp và sang tên Sổ đỏ đất đồng sở hữu 23/04/2021
Lưu ý khi đàm phán soạn thảo cùng tư vấn hợp đồng 31/12/2020
Các giai đoạn khi tiến hành việc thực hiện tư vấn đầu tư xây dựng 31/12/2020
Tiến hành đúng quy định, hiệu quả quy trình nhân sự BCH Trung ương 04/08/2020
Nhiều Bộ hoàn thành cam kết xử lý văn bản nợ đọng 04/08/2020
Thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực xử lý triệt để “ổ dịch” 04/08/2020
Thủ tướng đồng ý công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc 04/08/2020

KPN LEGAL LLC
   0969 024 600
   info@eportal.vn
  96 Mai Anh Tuấn, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

KPN LEGAL LLC

   info@eportal.vn
  Số 96 Mai Anh Tuấn Đống Đa - Hà Nội

24 Tháng Tư 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Eportal | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin